Пов'язані матеріали

   

Фізика

В яких одиницях вимірюється радіація Граничні норми

Радіацією (або іонізуючим випромінюванням) називається сукупність різних видів фізичних полів і мікрочастинок, які мають здібності іонізувати речовини.Радіація ділиться на кілька видів і вимірюється за допомогою різних наукових приладів, спеціально розроблених для цих цілей.

Крім того, існують одиниці виміру, що перевищують показники яких можуть бути смертельними для людини.

Найбільш точні і достовірні способи вимірювання радіації

За допомогою дозиметра (радіометра) можна максимально точно виміряти інтенсивність радіації, зробити обстеження певного місця або конкретних предметів. Найчастіше прилади для вимірювання рівня радіації використовують в місцях:

 1. Наближених до районів радіаційного випромінювання (наприклад, поряд з ЧАЕС).
 2. Планованого будівництва житлового типу.
 3. У необстежених, незвіданих місцевостях під час походів, подорожей.
 4. При потенційної купівлі об'єктів житлового фонду.

Так як очищення від радіації території та предметів, що знаходяться на ній, є неможливим (рослин, меблів, обладнання, конструкцій), то єдиний вірний спосіб убезпечити себе - вчасно перевірити рівень небезпеки і по можливості триматися від джерел і заражених ділянок якнайдалі. Тому в звичайних умовах для перевірки місцевості, продуктів, предметів побуту можна застосовувати побутові дозиметри, успішно виявляють небезпеку і її дози.

В яких одиницях вимірюється радіація Граничні норми

Нормування радіації

Метою контролю радіації є не просто вимір її рівня, але й визначення відповідностей показників встановленим нормам. Критерії та нормативи безпечного рівня радіаційного випромінювання прописані в окремих законах і загальноустановлених правилах. Умови утримання техногенних та радіоактивних речовин регламентуються для наступних категорій:

 • Продуктів харчування
 • Води
 • Повітря
 • Будівельних матеріалів
 • Комп'ютерної техніки
 • Медичного обладнання.

Виробники багатьох видів продуктових або промислових товарів зобов'язані за законом прописувати в умовах і сертифікаційних документах критерії та показники відповідності радіаційної безпеки. Відповідні державні служби досить суворо відстежують різні відхилення або порушення в цьому плані.

В яких одиницях вимірюється радіація Граничні норми

Одиниці виміру радіації

Вже давно доведено, що радіаційний фон присутній практично скрізь, просто в більшості місць його рівень визнається безпечним. Рівень радіації вимірюється в певних показниках, серед яких основними вважаються дози - одиниці енергії, що поглинаються речовиною в момент проходження іонізуючого випромінювання через нього.

В яких одиницях вимірюється радіація Граничні норми

Основні види доз і одиниці їх вимірювання можна перерахувати в таких визначеннях:

 1. Доза експозиційна - Створюється при гамма-або рентгенівському випромінюванні і показує ступінь іонізації повітря; позасистемні одиниці виміру - бер або «рентген», у міжнародній системі СІ класифікується як «кулон на кг»;
 2. Поглинена доза - Одиниця виміру - грей;
 3. Ефективна доза - Визначається в індивідуальному порядку для кожного органу;
 4. Доза еквівалентна - Залежно від різновиду випромінювання, розраховується виходячи з коефіцієнтів.

Радіаційне випромінювання може бути визначено тільки за допомогою спеціальних засобів та приладів. При цьому існують певні дози і встановлені норми, серед яких суворо конкретизовані допустимі показники, негативні дози впливу на людський організм і смертельні дози.

Рівні безпеки радіаційного випромінювання

Для населення встановлені певні рівні безпечних величин поглинаються доз випромінювання, які вимірюються дозиметром.

В яких одиницях вимірюється радіація Граничні норми

На кожній території є свій природний радіаційний фон, але безпечним для населення вважається величина, що дорівнює приблизно 0,5 мікрозіверта (μЗв) на годину (до 50 мікрорентген на годину). При нормальному радіаційному фоні найбільш безпечним рівнем зовнішнього опромінення людського тіла вважається величина до 0,2 (μЗв) мікрозіверт на годину (значення, рівне 20 мікрорентген на годину).

Самий верхня межа допустимого радіаційного рівня - 0.5 μЗв - або 50 мкР / год.

 

Без шкоди для здоров'я людина може перенести випромінювання, потужність якого становить 10 МКЗ / год (мікрозеверт), а при скороченні часу впливу до мінімуму, нешкідливо випромінювання в кілька мілізіверт на годину. Так впливає флюорографія, рентген - до 3 мЗв. Знімок хворого зуба у стоматолога - 0,2 мЗв. Поглинається доза опромінення має здатність накопичуватися протягом життя, але сума не повинна перетинати поріг в 100-700 мЗв.

   

Цей проект є науково-популярним періодичним виданням, що покликаний висвітлювати нові технології і допомагати робити наше життя кращим. Знання - ось що є двигуном прогресу, не тільки лінь. Ми - це сайт наукових новин, ми регулярно збираємо і публікуємо новини в науці, техніці, медицині, космонавтиці, а також пишемо про все найцікавіше у світі науки.

Зображення