Пов'язані матеріали

   

IT-технології

Економіка знань як фактор інноваційного розвитку в 21 столітті

У сучасному суспільстві стало дуже популярно поняття «економіка знань», яка згадується як у науковій, так і в суспільно-політичній літературі.

Це викликано процесами трансформації суспільства в цілому і економіки, що відбуваються, зокрема, у розвинених державах нашої планети. Повною мірою цей процес можна спостерігати, наприклад, у Сполучених Штатах.

У чому ж суть ідеї економіки знань? Теорія подібного розвитку економіки припускає, що саме людські знання, а не товар або виробництво, лежать в основі економічних процесів, що відбуваються в розвиненому суспільстві, саме знання стають рушійною силою розвитку суспільства. Економіка знань стає вищим етапом розвитку, не замінюючи собою традиційну систему, але стаючи її наступним логічним етапом. При розвитку економіки знань, повноцінними товарами в суспільстві є саме знання, вони стають одним з факторів виробництва, і товар цей несе в собі унікальність.

Знання являють собою продукти розумової діяльності людини, за допомогою них людина пізнає явища навколишнього його світу. Знання народжуються, завдяки одержуваної ззовні інформації. Однак, служачи джерелом для розумової розумової діяльності, інформація в теж час стає і формою зберігання знань.

Економіка знань як фактор інноваційного розвитку в 21 столітті

Активний розвиток інформаційних технологій робить можливість вільного приросту знань, полегшуючи до них доступ, дозволяючи широко розповсюджуватися і використовуватися ним в різних сферах життя.

Серед основних рис економіки знань, можна назвати наступні:

  • Порався сфери обслуговування над виробництвом;
  • Підвищення витрат на освітні та наукові потреби;
  • Бурхливе зростання і розвиток інформаційно-комунікативної сфери;
  • Розширення мереж: корпоративних і персональних;
  • Об'єднання економік різних країн;
  • Розвиток інновацій, що виражається в застосуванні результатів розумової інтелектуальної діяльності в створенні нових товарів (послуг).

Виділяють такі інноваційні напрямки:

  • послуги,
  • продукти,
  • процеси,
  • стратегії

Фірми, які застосовують високі технології, отримують значну перевагу перед конкурентами. Вони в один і той же час виводять на ринок в рази більше товарів (пропонують послуг), і при цьому кожен новий продукт володіє декількома унікальними нововведеннями або властивостями. Вводяться на ринок продукти мають велику географію поширення, ніж у конкурентів, і реалізуються товари в кілька разів швидше. Поки конкурентні фірми створюють аналог нової моделі або революційного винаходу, фірма-лідер вже представляє наступну модель.

Найважливішим фактором у розвитку нових технологій стає людський капітал. Провідні фірми в розвинених країнах прикладають максимум зусиль, щоб нові технології, нові ідеї якнайшвидше знайшли своє втілення і були представлені на ринку.

Економіка знань як фактор інноваційного розвитку в 21 столітті

Розвиток економіки в Росії, побудованої на знаннях, вимагає реформування науки, якої, на жаль, приділяється не так багато уваги в принципі. А завоювати і утримати лідируючі позиції можна тільки, залучаючи в науку молодь, представляючи науку, як престижне і перспективний напрям людської діяльності.

Без державної підтримки розвиток науки стає вельми скрутним. На чому базуватиметься перевага промисловості, наприклад, газової, коли запаси корисних копалин вичерпаються? У той час як розвитку інтелектуальних, інноваційних технологій приділяється вкрай незначна увага й мови про лідируючих світових позиціях навіть не йде. Перелом масової свідомості, розуміння і прийняття того факту, що багатство нації в мізках, знаннях її народу, а не в надрах землі, процес довгий, але необхідний для подальшого успішного розвитку суспільства.

   

Цей проект є науково-популярним періодичним виданням, що покликаний висвітлювати нові технології і допомагати робити наше життя кращим. Знання - ось що є двигуном прогресу, не тільки лінь. Ми - це сайт наукових новин, ми регулярно збираємо і публікуємо новини в науці, техніці, медицині, космонавтиці, а також пишемо про все найцікавіше у світі науки.

Зображення